Daň z nemovitých věcí 2024

04. 01. 2024

Nabyli jste v roce 2023 nemovitost? Jste povinni podat přiznání k dani z nemovitosti. 

 • Daň z nemovitosti se přiznává i platí dopředu, proto je pro tento rok termín podání řádného daňového přiznání do 31.1. 2024 a jsou povinni ho podat všichni, kdo v r. 2023 nabyli do vlastnictví nemovitost (pozemek, stavbu, jednotku).
 • Povinnost podat toto daňové přiznání mají i ti, kteří svoji nemovitost výrazně rekonstruovali i přesto, že ji již do daňového přiznání zahrnuli dříve (to se například týká i těch staveb, které prošly kolaudací; u staveb, kde se přistavovalo, měnila se rozloha pozemku, nebo se změnil druh pozemku).

Prodali jste v roce 2023 nemovitost, ale v daném kraji Vám ještě nějaká nemovitost zbyla? Jste povinni podat Dílčí daňové přiznání.

Ti prodávající, kteří v r. 2023 prodali, darovali, nebo jinak pozbyli své nemovitosti a už v daném kraji žádnou nemovitost nevlastní, jsou povinni tuto skutečnost oznámit příslušnému finančnímu úřadu. Pokud by tak neučinili, je možné, že jim finanční úřad vyměří daň z nemovitosti, kterou již vlastní někdo jiný.

Jestliže jste v situaci, kdy jste v roce 2023 prodali veškeré své nemovitosti pro daný kraj, na finanční úřad teoreticky nemusíte a měli byste být z platby daně (a pravidelného zaslání složenky) vyřazeni. Ze zkušenosti ale doporučuji pro jistotu tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu také. Nejednou se stalo, že byla platba požadována. Stačí jednoduché prohlášení o tom, že se odhlašujete od platby daně z nemovitých věcí. 

Několik užitečných informací navíc :-)

 •  daňové přiznání podává ten, kdo je vlastníkem nemovitosti k 1.1. 2024
 •  za nemovitost v SJM nebo podílovém spoluvlastnictví může podat daňové přiznání pouze jeden z manželů nebo spoluvlastníků a ten také uhradí příslušnou daň za celou nemovitost.
 •  poplatník, který má aktivní datovou schránku je povinen podat daňové přiznání jejím prostřednictvím (pokuta za porušení je bez výjimky 2.000 Kč).
 • penále za opožděné podání daňového přiznání běží od šestého pracovního dne od uplynutí lhůty a činí 0,05 % stanovené daně za každý den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně (maximálně 300.000 Kč). Pokuta se nepředepíše, pokud nepřekročí 200 Kč.
 • daň je splatná do 31.5., pokud je vyšší než 5.000 Kč, je možné ji rozložit do dvou stejných splátek, první se musí uhradit do 31.5., druhá do 30.11.
 • daň nižší než 30 Kč se nehradí s výjimkou daně za spoluvlastnický podíl na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a je vždy v minimální výši 50 Kč(i kdyby při výpočtu vycházela nižší).
 • den úhrady je ten, kdy dostane příslušný finanční úřad peníze na účet, není-li uhrazeno, od pátého dne po splatnosti (31.5.) nabíhají poplatníkovi úroky z prodlení, které jsou v současnosti 14,05 %. Nepřesáhnou-li 200 Kč, nepředepisují se.
 • daň je možné uhradit prostřednictvím SIPO, oznámení o tom musí poplatník doručit na příslušný finanční úřad do 31.1.2024, jinak bude přes SIPO hradit daň až příští rok.
 • finanční úřad zasílá na adresu poplatníka složenku s údaji pro placení platbě, poplatník může požádat o zaslání informací e-mailem, kde najde stejné informace jako na složence. Písemnou žádost musí doručit do 15.3.2024 na příslušný finanční úřad.
 • více času na podání daňového přiznání za rok 2023 mají ti, kteří o zápis o změnu vlastnictví do katastru zažádali ještě v roce 2023, ale k zápisu došlo až v roce 2024. Daňové přiznání je v takových případech třeba podat do tří kalendářních měsíců, které následují po měsíci, ve kterém k zápisu došlo.

https://www.luciekarlikova.cz/

Potřebujete poradit? kontaktujte mě ráda se vám budu věnovat.