Jak probíhá prodej?

1. Začátek spolupráce

Strategie prodeje

Pro strategii prodeje jsou základním kamenem vaše preference a potřeby. Potřebujete nemovitost prodat rychle, nebo na prodej nespěcháte a počkáte si na kupce, který se do vašeho bytu či domu zamiluje a bude ochoten akceptovat vyšší cenu? Záleží vám při pronájmu na tom, kdo bude ve vašem bytě bydlet? Preferujete dlouhodobý pronájem za menší částku, nebo střednědobý, na kterém vyděláte více? Strategie stojí na začátku spolupráce a je základem úspěchu.

Určení ceny

Cena je to, co všechny u nemovitosti zajímá nejvíce. Stanovení reálné ceny je často nejdůležitějším krokem k úspěchu, proto tento bod neponechávám náhodě. Pracuji s aktuálními daty pomocí softwaru Cemap a na základě aktuálních cenových údajů na realitním trhu doporučím optimální tržní cenu. Cenu nemovitosti nastavujeme dle dohodnuté strategie. Pokud na prodej či pronájem nespěcháte, můžeme nemovitost nabídnout za cenu vyšší, než je tržní.

2. Nabízení nemovitosti

Inzerce

Strategii máme nastavenou, víme, za kolik chceme nemovitost prodat či pronajmout. To je chvíle, kdy musíme dostat nabídku do světa. Inzeruji na více jak 60 realitních serverech a nabídky topuji, aby byl inzerát na předních příčkách a byl potenciálním zájemcům co nejvíce na očích. Inzerce na sociálních sítích je samozřejmostí.

Prohlídka

Prohlídka je chvíle, kdy se zájemce rozhoduje. A nejde o malé rozhodnutí. Jde o to, kde bude žít, pracovat, vychovávat děti. Mnoho lidí dá mimo objektivních ukazatelů také na emoce, často se do bytu či domu zamilují doslova na první pohled. Rozhodují se dle toho, jak se na prohlídce cítí, co uslyší a co uvidí. Mou úlohou je dát klientům co nejvíce informací a akcentovat ty, které jsou pro ně důležité.

Statistika

Díky profesionálním statistickým nástrojům vím, kolik zájemců si na inzertních serverech naší nabídku prohlédlo, údaje porovnávám s počtem proběhlých prohlídek a na základě výsledků s vámi konzultuji další postup a upravuji strategii prodeje.

3. Jednání s kupcem

V případě vážného zájemce o vaši nemovitost, můžeme přistoupit k podpisu smlouvy o složení blokovacího depozita (rezervační smlouva). Tu vám poskytnu předem k nahlédnutí, po jejím podepsání se skládá rezervační záloha, která je součástí kupní ceny.

Po složení rezervační zálohy připraví advokátní kancelář Tříska a Žák s.r.o. veškeré smluvní dokumenty potřebné k převodu nemovitosti a zajistí advokátní úschovu kupní ceny.

Můžeme přistoupit ke kupní smlouvě a smlouvě o advokátní úschově. Tyto smlouvy vám budou opět zaslány k nahlédnutí. Po jejich podpisu je složena kupní cena do advokátní úschovy a následně zajistím podání návrhu na vklad kupní smlouvy na příslušný katastrální úřad.

V případě platby prostřednictvím hypotečního úvěru domluvím s vámi i se kupujícími termín podpisu zástavních smluv a zajistím i jejich podání na příslušný katastrální úřad.

Náklady na přípravu smluvních dokumentů, včetně advokátní úschovy a podání návrhu na vklad hradím já.

4. Úspěšné dokončení prodeje

Sleduji průběh vkladu vlastnického práva na příslušném katastrálním úřadu. Počítejte s tím, že na přepsání vkladu na nového majitele má úřad 22 – 35 dní.

Po převodu nemovitosti zajistím, aby advokátní kancelář převedla peníze za nemovitost na váš účet.

Jen co dostanete peníze na účet, domluvíme termín předání nemovitostí a zajistíme předávací protokol. V den fyzického předání nemovitosti sepíšeme stavy všech měřičů a zaprotokolujeme technický stav nemovitosti včetně zařízení.

Tím pro vás veškeré starosti s prodejem končí. Převod všech energií na nové majitele zajistím já.

Chci vám svěřit nemovitost

Garantem mé práce je

Rezervační zálohu posíláte vždy na účet této realitní kanceláře,
nikdy ne na můj.