List vlastnictví

31. 01. 2023

List vlastnictví, ve zkratce LV, je veřejná listina, která obsahuje soupis nemovitostí, které v daném katastrálním území vlastní konkrétní vlastník či spoluvlastník.

List vlastnictví je rozdělen na dvě části.

V první části nejdete veškeré informace o vlastnících nemovitosti a jejich podílu.
Informaci o nemovitosti - čísla parcely a jejich výměry.

Informaci zda jsou na listu vlastnictví zapsány veškeré budovy, které stojí na dané parcele. 

V druhé části jsou podrobněji uvedena věcná břemena průchodu, průjezdu, vedení sítí, dožití. Zástavní práva ve prospěch banky.
Informaci o exekuci a insolvenci.

Nabývací tituly a jiné podklady - kupní smlouvu, darovací smlouvu. - Tyto listiny je možné také podle čísla řízení stáhnout. 

List vlastnictví získáte osobně na katastrálním úřadě nebo si můžete zřídit dálkový přístup online a na kontaktním místě Czech point. Vystavení výpisu je zpoplatněné 50,-Kč za stránku. 

Potřebujete poradit? kontaktujte mě ráda se vám budu věnovat.